De Liturgische Kring

De Liturgische Kring biedt een platform voor predikanten en kerkmusici die de liturgie van de Kerk beleven als een huis om in te wonen.

“Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn  voorgegaan.”                                         Sytze de Vries 

 

Zo heeft ook het huis van de liturgie talloze mensen onderdak geboden. Nog steeds is het in dat eeuwenoude huis, waar heel wat verbouwingen hebben plaatsgevonden, goed toeven.

De leden van de Liturgische Kring willen studie maken van de liturgie en de ontwikkelingen in deze tijd kritisch volgen. Want het lijkt alsof er meer dan ooit door iedereen aan het huis van de liturgie geknutseld wordt. Het gevaar dreigt daarbij dat de fundamenten en het bouwplan van de liturgie van de Kerk van alle tijden en plaatsen uit het oog verloren raken. De leden willen de kern van de liturgie steeds weer op het spoor komen en elkaar daarbij inspireren door studie, lezingen en muziek. Met de kennis daarbij opgedaan willen we de huidige praktijk van liturgie en kerkmuziek kritisch toetsen.  Want als het oorspronkelijke bouwplan niet meer zichtbaar is, heeft dit gevolgen voor heel het kerkelijk leven: de gemeenteopbouw, het pastoraat, de catechese, het diaconaat etc.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de liturgie die op zondagmorgen gevierd wordt, gebaseerd wordt op de uitkomst van een enquete in de gemeente of als de liturgie louter wordt samengesteld op grond van voorkeuren van gemeenteleden? Wat of wie is dan ons uitgangspunt of fundament geworden?

Voor de plaats die de Liturgisch Kring wil innemen in het Liturgische landschap zie onze positiebepaling.

De Liturgische Kring komt vier keer per jaar bij elkaar, in september, november, januari en mei, steeds op de laatste maandag van de maand van 10.00 u. tot 15.00 u.

Hoewel op deze site een afgeschermd gedeelte is voor de leden van de Kring, kunt u vrij rondkijken op het openbare gedeelte. Vooral de bijdragen aan de Lectiones  zijn de moeite van het lezen waard!