Lectiones

Een deel van de lezingen die in de Kring gehouden zijn, wordt opgenomen in de zogenaamde Lectiones die de Kring geregeld uitgeeft.

De in de Lectiones gepresenteerde bijdragen zijn zeer uiteenlopend wat betreft inhoud en niveau. Dit is mede het gevolg van een verschillende invulling van de morgen en de middag op de vergaderingen van de Kring. ‘s Morgens is meer tijd beschikbaar, hetgeen zich beter leent voor de presentatie en bespreking van diepgravende studie. De bijeenkomsten in de middag hebben doorgaans een praktisch karakter.
De meeste lezingen zijn afgedrukt, zoals ze op de Kring gehouden zijn. Ze dragen daardoor ook in gedrukte vorm het karakter van een lezing. Op een enkele uitzondering na is de erop volgende discussie niet verwerkt of opgenomen. De bijdragen verwoorden derhalve altijd de opvattingen van de respectievelijke auteurs. Zij nemen verantwoordelijkheid voor het geschrevene, niet de Kring.

inhoud:

Lectiones 4
Lectiones 5
Lectiones 6
Lectiones 8

Hieronder vindt u links naar pdf-bestanden van de uitgegeven Lectiones.

pdf-bestanden:

Lectiones 4
Lectiones 5
Lectiones 6
Lectiones 7
Lectiones 8