Lectiones 4

Lectiones 4, een verzameling van lezingen die tussen maart 1999 en mei 2000 in de Liturgische Kring gehouden zijn Inhoud Lectiones 4 Ries den Dekker, Het gebruik van monumentale kerken en de oude binnensteden J. L. van der Eijk, Pastoraat en biecht in de praktijk W.A.M. Kelder, Hoe leert een gemeente liturgische dieptebeleving? Een consultatie L.J. de Leeuw, Bachcantates in de context van een gemeente I. Otten, Verstilling in het dagelijks gebed (Dienstboek) G. van Schuppen, Het tafelgebed in het nieuwe Dienstboek T. Zuidmeer, Liturgie in de bajes K.W. de Jong, Inventaris archief van de Liturgische Kring