Lectiones 5

Lectiones 5, een verzameling van lezingen die die tussen september 2000 en mei 2002 in de Liturgische Kring gehouden zijn. Het boekje is inmiddels uitverkocht. Inhoud Lectiones 5 K.W. de Jong, Inleiding R. Boon, Notitie over beeld, bedehuis, eredienst C.H. Hijink, Muziek, Nieuwe Muziek en Kerkmuziek K.W. de Jong, Een korte gang door het Liedboek aan de hand van Adriaan Soeting K.W. de Jong, De Tien Woorden in het Dienstboek W.A.M. Kelder, De gezongen Geloofsbelijdenis in het Dienstboek – een bespreking R.A. de Meij Mecima, Het Dienstboek in Zeeland: een impressie van de ontvangst van het Dienstboek in de SoW-kerken van Zeeland R.A. de Meij Mecima, Diverse methoden van kindernevendienst W. Mesdag, Muziek en troost bij momenten van gedachtenis P. Oskamp, Leesroosters in het Dienstboek I. Otten, ‘Hun gedachtenis zij ons tot zegen’. Over het gedenken van overledenen in de eredienst C.T. van der Poel, De psalmen, een kerkmuzikale stand van zaken F.G. aan het Rot, De epiclese in de gereformeerde avondmaalsliturgie Th.C. Wolters, Gedachten over de rubriek ‘Intrede’ in het Dienstboek – een pleidooi voor eenvoud J. Zuur, Getijden in Kruispunt