Voorwoord

door Klaas-Willem de Jong Dat op de succesvolle Lectiones 4 een Lectiones 5 moest volgen stond voor de Liturgische Kring eigenlijk wel vast. Onder leden en belangstellenden bestond voldoende animo om een nieuwe uitgave te rechtvaardigen. Wie beide afleveringen van de Lectiones naast elkaar legt, ontdekt al gauw dat dit nummer dikker is dan het vorige, ondanks het iets kleinere lettertype. Meer dan de helft van de lezingen uit de afgelopen twee seizoenen heeft een plaats gekregen. De lezing van Rudolf Boon over het kerkgebouw dateert van langer geleden, maar is het publiceren ook nu nog volop waard. In verreweg de meeste gevallen zijn de lezingen opgenomen, zoals ze gehouden zijn. De pretentie is beperkt. Net als in Lectiones 4 zijn er verschillen te ontdekken in karakter en niveau. De ene bijdrage heeft het meest weg van een literatuurstudie, terwijl de auteur van een andere probeert nieuwe ideeën te ontwikkelen. In weer een volgende zijn ook de reacties vanuit de Kring op de lezing verwerkt. In Lectiones 4 waren twee artikelen te lezen over het in 1998 verschenen Dienstboek – een proeve, over de verstilling in het dagelijks gebed en over het tafelgebed. In Lectiones 5 wordt daar een vijftal aan toegevoegd: over de gebeden in de rubriek ‘Intrede’, over de Tien Woorden, over de gezongen geloofsbelijdenis, over de leesroosters en over de receptie van het Dienstboek in de provincie Zeeland. Tezamen geven deze besprekingen in de Lectiones een aardige inleiding op het Dienstboek. Inhoudelijk liggen er ook andere verbindingen. Idelette Otten heeft zich verdiept in de gedachtenis van de overledenen. Willem Mesdag presenteerde op een andere bijeenkomst zijn overwegingen over muziek en troost bij momenten van gedachtenis. De kerkmuziek is dit keer sowieso duidelijker vertegenwoordigd. Christa Hijink vertelt ons over het raakvlak van moderne muziek en kerkmuziek. Cees van der Poel maakt ons deelgenoot van zijn ervaringen met het gezongen psalter. Verder heeft deze kerkmusicus een aandeel in de artikelen over de Tien Woorden en de gezongen geloofsbelijdenis in het Dienstboek. Als u de bladzijde omslaat, ziet u wat Lectiones 5 u nog meer te bieden heeft. Geregeld doet de Liturgische Kring mededelingen in het blad Eredienstvaardig. Verder bezit ze een site met het adres: www.go.to/liturgischekring waarop van tijd tot tijd nieuw materiaal geplaatst wordt. Ook de inmiddels uitverkochte Lectiones 4 is via dit adres op het internet te raadplegen. Ook deze Lectiones kon alleen het daglicht zien dankzij de steun van de Stichting Steunfonds Liturgische Kring. Het bestuur van de Liturgische Kring hoopt, dat u ook dit bundeltje artikelen met plezier zult doornemen. Alphen aan den Rijn, 3 juli 2002